POC-Workstation [ZAF-552] – arbetsflödesautomation och Personal Health Gateway

Zafena POC-Workstation är en flexibel arbetsstation som ansluter alla önskade medicinska mätare, om mätaren kan kommunicera via kabel eller blåtand, till ett gemensamt användargränssnitt. Arbetsstationen lagrar svarshistorik och kan skriva ut resultatet på ett kvitto. Arbetsstationen kan också kommunicera dubbelriktat med journal- och labdatasystem, vilket innebär att en arbetsstation exempelvis kan ta emot en labremiss och skicka resultatet till patientjournalen.

Produkten POC-Workstation ZAF-552 består av: ZAF-502 Zafena Plus-skärm (IT-enhet / den nya connectorn), ZAF-505-2 Programvara på mikro-SD-kort, ZAF-504 1D streckkodsläsare, ZAF-508 USB-kabel, ZAF-509 nätverkskabel, ZAF-511 strömadapter och ZAF-130-13 kvittopappersrulle.

Presentation

Zafena Plus skärm Hand-out EN 20200313

Zafena Plus skärm Hand-out SE 20200313

ZAF-552 Manual SE 20190710

Instrument-tags

POC-Workstation möjliggör, egenmonitorering, distansoberoende sjukvård

Zafena POC-Workstation – Homecare Project Pitching Deck 20200518

Zafena POC-Workstation – Workflow with cloud-based systems 20200804

Zafena POC- Workstation in Region Norrbotten PNA days 2019

Beskrivning

POC-Workstation [ZAF-552], ”nya connectorn” eller ”Zafena Simple Simon® Plus Skärmen” som den också kallas, digitaliserar mätresultat från mätare / instrument som inte når marknadens högt ställda krav på IT-funktionalitet och koppling till centrala system.

Att tänka modulärt ger större flexibilitet och möjliggör bibehållandet av mätarna / instrumenten, som personalen redan känner till och har utbildning på. Detta öppnar för att behålla instrumenten så länge som de fungerar och mäter riktigt, vilket både är bra för miljön, men också för ekonomin.

En modulär lösning ger också möjlighet att upphandla enklare mätare / instrument som mäter riktigt, men inte klarar dagens eskalerande IT-krav. Världen öppnar sig för att spara pengar genom att inte behöva köpa in IT-avancerade instrument, så länge mätaren ger ifrån sig sitt resultat digitalt när mätning är slutförd går den att ansluta till Zafena POC-Workstation. Detta kan ske via RS232 (Printer port), USB, Ethernet, Wifi eller Blåtand.

Vacuette SRT/10, Hemocue 201+ Hb och GlucoseVacuette SRT/10, Hemocue 201+ Hb and Glucose Dina behov styr optimeringen av arbetsflödet

POC-Workstation är en Personal Health Gateway (PHG)

Med Zafena POC-Workstation krävs endast en enda anslutning mot befintligt journalsystem eller labb-datasystem. Allt som ansluts till arbetsstationen kommer per automatik ha anslutning till det centrala mottagarsystemet. Zafena POC-Workstation kan ställas in att kommunicera via alla standardiserade protokoll, exempelvis ASTM, Poct1A, HL7, FHIR och xml. Kommunikationen från arbetsstationen till de centrala systemen rekommenderas gå kabelanslutet via Ethernet, men kan även ske via Wifi eller mobilnätet. Fördelarna med att endast ha en typ av anslutning till alla centrala system är inte bara kostnadsbesparingar vid investeringen, utan också besparingar i administrationen av hela instrumentparken.

Stödjer trådlösa mätenheter, Personal Health Devices (PDH)

Marknaden för små, smarta instrument, mätare och sensorer med blåtandsanslutning växer. Zafena POC-Workstation (>version 1.5.2) har stöd för, PCHAlliance Continua Personal Health Devices (PHD), blåtand vilket breddar produktens nytta, även utanför labbet, så som på läkarkontoret, vårdavdelningar, apotek och inom företagshälsovård.

Monitorering av patienter som vårdas i hemmet är ett område där vården söker med ljus och lykta efter lösningar. För att IT inom vården ska ge besparingar bör inte en sådan lösning genererar parallella system till de befintliga som redan idag används av sjukvårdspersonal och hanterar patientdata. En sådan lösning bör integreras i befintliga system för undvika onödig administrationskostnad som kommer med nya parallella system. Zafena-skärmen ansluter till befintliga system, utan att data behöver passera några special-lösningar. Med Zafena-skärmen kan det ske från en patients bostad, utan att förlita sig på någon app i patientens mobiltelefon eller att patientens personliga hemma-nät fungerar.

Befintliga centrala sjukhussystem kan används tillsammans med POC-Workstation för monitorering av patient i hemmet: POC-Workstation möjligör sjukvårdskontrollerad monitorering av patienter på distans direkt från hemmet

Mer information

Vikt 1.6 kg
Dimensioner 11 × 20 × 12 cm
integrated Zafena

Simple Simon PT (INR Owren)
Simple Simon UA (Urin)

integrated Hemocue

201+ Hb (Hb)
201+ Glucose (Glukos)
WBC Diff (Vita 6-part)

integrated EKF

Hemo Control (Hb)
Diaspect (Hb)
Diaspect Tm (Hb)
Quo-Test (HbA1c)

integrated Machery-Nagel

Uryxxon Relax (Urin)

integrated Greiner

Vacuette SRT/10 (ESR)

integrated Elitech

MicroSed R (ESR)

integrated Terumo

V10 (ESR)

integrated Siemens

DCA Vantage (HbA1c, Alb/Krea)
Clinitek Status (urin)

integrated Taidoc

TD-4216 (Glukos, Keton, Laktat, Kolesterol, Urinsyra)
TD-4289 (Glukos, Keton, Laktat)
TD-4277 (Glukos, Keton, Laktat)
TD-3128B (Blodtryck)
TD-1107 (Öron temperatur)
TD-2555 (Vikt)
TD-8255 (Puls Oximeter)

integrated BerylScale

BYH03 (Längd, vikt, BMI)

integrated Eurolyser

The Cube (HbA1c, CRP, Ferretin, INR Owren etc..)
Solo (VET)

integrated Orion

QuickReadGo (CRP, Hb)
MicroINR (INR quick)

integrated LumiraDx

Lumira Tek C (HbA1c, CRP)
MicroPoint (INR quick)

integrated ITC

Protime INRythm (INR Owren)

integrated Bobitech

i-Chroma (CRP)

integrated Boule

H400 (Hematologi VET)
C200 (Multiparameter VET)

integrated Abaxis

Vetscan VS2 v1 (Multiparameter VET)
Vetscan VS2 v2 (Multiparameter VET)

integrated Horiba

scil Vetabc Plus (Hematologi VET)

integrated Fujifilm

Dri-Chem Immuno AU10N (VET)

integrated Omron

HEM-9210T (Blodtryck)

integrated HemCheck

Helge H10 (Hemolys detektion)

integrated Roche

CoaguCheck INRange (INR quick)

integrated Abbott

Afinion 2 (HbA1c, lipidpanel, ACR, CRP)

Du gillar kanske också…

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top