Feces-Fångare

Produktnummer: ZAF-145-99

Antal per förpackning: 100

Beställning görs via: order@zafena.se

Produkten fästs på toalettringen och hjälper patienten vid provtagning av feces. Pappers-skyddet fångar upp avföringen, så att patienten, enkelt kan samla in provmaterial.
Vården skickar, med fördel ut ett ark tillsammans med FOB, FOB-TRF för att underlätta provtagningen.

Feces-Fångaren är nedbrytbar och kan spolas ned i toaletten.

Levereras i förpackningar om 100 ark.

Feses-Catcher       Feses-Catcher w sample

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top