Kroppsvåg TD-2555

Denna kroppsvåg mäter vikt. I kombination med POC-Workstation kan du lägga till höjd och få beräknat BMI. POC-arbetsstationen behövs också för att få anslutning mot EHR / LIS.

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top