ZAFENA AB är ett företag verksamt inom medicinsk laboratoriediagnostik och IT-stöd. Zafena utvecklar, tillverkar och importerar utrustning för patientnära analyser. Tyngdpunkten för verksamheten ligger inom in vitro diagnostik (IVD) och digital automatisering av arbetsflöden. Vi ser till att det är enkelt, snabbt och säkert att göra en analys/mätning och därefter skicka provsvaret till journalen.

Vi tror på en långsiktigt hållbar affärsutveckling och har därför höga krav på noggrannhet, precision, leveranssäkerhet, etik och trovärdighet.

Våra kunder är bland annat privata vårdföretag, återförsäljarorganisationer, vårdcentraler, kommuner och regioner.

Zafena POC-Workstation

Zafena POC-Workstation bildar tillsammans med Simple Simon BP, Simple Simon BT, Simple Simon GLU en arbetsstation som kan utföra mätningar av blodtryck, temperatur, glukos, ketoner, laktat, urinsyra, och kolesterol. Resultatet presenteras och kan skrivas ut och skickas till externt system.

Zafena POC-Workstation är en flexibel arbetsstation som ansluter alla önskade medicinska mätare, om mätaren kan kommunicera via kabel eller blåtand, till ett gemensamt användargränssnitt. Arbetsstationen lagrar svarshistorik och kan skriva ut resultatet på ett kvitto. Arbetsstationen kan också kommunicera dubbelriktat med journal- och labdatasystem, vilket innebär att en arbetsstation exempelvis kan ta emot en labremiss och skicka resultatet till patientjournalen.

Zafena POC-Workstation används som IT-del för Simple Simon® PT INR, Simple Simon® POx Pulsoximeter och Simple Simon UA Urinsticka.

Automatisk överföring av Cycle Threshold, Ct -värden för Credo VitaPCR snabb PCR -instrument till LIS

En Zafena POC-Workstaiton kan betjäna upp till 4 Credo VitaPCR-maskiner på en arbetsbänk. Sänder VitaPCR -mätresultaten inklusive Cycle Threshold, Ct-värden det till det centrala laboratoriesystemet. Inbyggd skrivare, med utskrift på termiskt papper. Fungerar med alla firmwareversioner av VitaPCR -instrument.

 

 

Dialab Diaquick Covid-19 Antigen, Ag, snabbtest

DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette är en kvalitetstest från välkända Dialab i Österrike.

Testen har visat sig vara mycket sensitiv, vilket betyder att den kan detektera små virusmängder. Detta gör testen till ett första val, när det gäller att hitta individ som snabbt bör isoleras för att förhindrasmittspridning.

Zafenas är återförsäljare av Dialab Diaquick i norden.

Zafenas största produkter

Besöksadress: ZAFENA AB ®, Norrbygatan 1, 591 76 Borensberg, SWEDEN  | Phone: +46 141 405 20 Fax: +46 141 405 08

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top