PNA-laboratorietDoctors roomElderly careGenerell anslutningspunkt

Zafena har skapat en generell anslutningspunkt för medicinska instrument i PNA-laboratorier såväl som på läkarmottagning och vid egenmonitorering i patientens hem.

ZAFENA AB är ett företag verksamt inom medicinsk laboratoriediagnostik och IT-stöd. Zafena utvecklar, tillverkar och importerar utrustning för patientnära analyser. Tyngdpunkten för verksamheten ligger inom in vitro diagnostik (IVD) och digital automatisering av arbetsflöden. Vi ser till att det är enkelt, snabbt och säkert att göra en analys/mätning och därefter skicka provsvaret till journalen.

Vi tror på en långsiktigt hållbar affärsutveckling och har därför höga krav på noggrannhet, precision, leveranssäkerhet, etik och trovärdighet.

Våra kunder är bland annat privata vårdföretag, återförsäljarorganisationer, vårdcentraler, kommuner och regioner.

Nyheter

Zafena POC-Workstation

Zafena POC-Workstation bildar tillsammans med Simple Simon BP, Simple Simon BT, Simple Simon GLU en arbetsstation som kan utföra mätningar av blodtryck, temperatur, glukos, ketoner, laktat, urinsyra, och kolesterol. Resultatet presenteras och kan skrivas ut och skickas till externt system.

Zafena POC-Workstation är en flexibel arbetsstation som ansluter alla önskade medicinska mätare, om mätaren kan kommunicera via kabel eller blåtand, till ett gemensamt användargränssnitt. Arbetsstationen lagrar svarshistorik och kan skriva ut resultatet på ett kvitto. Arbetsstationen kan också kommunicera dubbelriktat med journal- och labdatasystem, vilket innebär att en arbetsstation exempelvis kan ta emot en labremiss och skicka resultatet till patientjournalen.

Besöksadress: ZAFENA AB ®, Norrbygatan 1, 591 76 Borensberg, SWEDEN

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top