Region Östergötland förlänger avtal med Zafena gällande urinstickor..

Region Östergötland förlänger avtal med Zafena under två år gällande 8 parameter urinstickor.