HemCheck väljer POC-Workstation från Zafena för digitalisering av analyssvar, samt presentation av hamolysnivåer

HemCheck väljer POC-Workstation från Zafena för uppkoppling och utökad funktionalitet för sin mätare Helge H1.

Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Hemchecks vision är att skapa hemolysfri blodprovstagning och att ingen patient ska behöva stickas om i onödan på grund av hemolys. Med Hemchecks patientnära hemolystest Helge ges nu möjlighet att ta ett stort steg i riktning mot att förverkliga denna vision.

Tillsammans med POC-Workstation från Zafena kan instrumentet digitaliseras och anslutas till mottagande LIS och / eller EPJ, men det som gör det även ge ifrån sig nivå av hemolys.