Den vetenskpliga tidskriften, The Lancet, styrker att Flowflex är ett av de bästa snabbtesten för detektion av SARS-CoV-2.

Den vetenskpliga tidskriften, The Lancet, har publicerat en artikel som lyfter två av alla snabbtest för Covid-19. Dessa två visar sig vara extra träffsäkra gällande DELTA-varianten av viruset, där Flowflex från ACON är ett av dem.

The Lancet – publication