DIAQUICK FOB-TRF från DIALAB

DIAQUICK FOB-TRF Combo test mäter närvaro av hemoglobin och transferrin i faeces. Transferrin ger en indikation på att blödningen ligger i den övre ändan av matsmältningskanalen.

Produktnummer: MEJ13101CE

Antal test: 20

Läs resultatet vid: 10 minuter

Hållbarhet: 24 månader från tillverkning.

Beställning görs via: order@zafena.se

Beskrivning

FOB-TRF Combo Test är utformat för att detektera närvaron av humant hemoglobin och transferrin i ett enda steg. Testet använder en kombination av två monoklonala antikroppar, specifika för humant hemoglobin respektive humant transferrin, vilka är förbelagda på ett immunokromatografiskt membran. När ett prov appliceras på testkassetten reagerar humant hemoglobin och transferrin i provet med de två monoklonala antikropparna respektive och bildar ett sandwichkomplex. Sandwichkomplexet migrerar sedan kromatografiskt längs membranet och fångas upp av anti-humant hemoglobin respektive anti-humant transferrinantikroppar, som också är förbelagda på membranet. Närvaron av sandwichkomplexet kommer att resultera i en synlig färgad linje på testområdet av membranet, vilket indikerar ett positivt resultat.

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top