DIAQUICK STREP.A KASSETT eller DIPSTICK

Diaquick Strep A test är en kvalitativ snabbtest för påvisande av streptokock A antigen i svalgavstryksprov.
Testet innehåller antikropp för Strep A för att identifiera Strep A antigen i halsprovet. Om provet innehåller antigen från grupp A streptokocker, kommer det att ske en reaktion som ger en röd testlinje i avläsningsfältet på testkassetten. Varje kit innehåller en positiv och en negativ kontroll.

Produktnummer

Z98223CE – Strep A Diaquick kassett – 20 test

Z98230CE – Strep A Diaquick dipstick – 20 test

  • Enkel procedur
  • Pålitliga tester
  • Kostnadseffektivt
  • Visuell avläsning av resultat
  • Resultat inom 5 till 10 minuter
  • CE-märkt
  • Innehåller kvalitetskontroll
  • Singeltester i folie, med god hållbarhet

Antal test: 20

Provmaterial: Hals prov

Hållbarhet: 24 månader från tillverkning.

Beställning görs via: order@zafena.se

Beskrivning

DIAQUICK Strep A är ett in vitro diagnostiskt snabbtest för detektering av Streptococcus pyogenes (Strep A). Produkten är avsedd för professionellt bruk och provet material är humant slem från svalget och tonsillerna. Testet är producerat av DIALAB GmbH.

Produktblad DIAQUICK Strep.A Dipstick se

 

 

            

Positiv            Negativ           Ogiltig

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top