DIAQUICK Helicobacter Pylori kassett från DIALAB

Produktnummer: MEZ06229CE

Antal test: 30

Provmaterial: Serum, plasma eller helblod

Hållbarhet: 24 månader från tillverkning.

Beställning görs via: order@zafena.se

Beskrivning

Helicobacter pylori (H. pylori) är en bakterie som kan orsaka infektion i magsäcken. Infektionen kan leda till olika sjukdomar som gastrit (inflammation i magsäcken), magsår och i sällsynta fall, magsäckscancer.

DIALABs snabbtest för H. pylori är en immunologisk testremsa som använder antikroppar för att upptäcka närvaron av H. pylori-antigen i en patients helblod, plasma eller serum. Testet är lätt att använda och ger snabba resultat inom 10 minuter.

Om H. pylori-antigen är närvarande i provet, reagerar det med antikropparna på testremsan och orsakar en färgförändring. En tydlig röd linje på testremsan indikerar att H. pylori-antigen har detekterats och att patienten är infekterad.

Snabbtestet från DIALAB är ett pålitligt verktyg för att upptäcka H. pylori-infektion. Det är enkel att använda, ger snabba resultat och kan utföras utan behov av specialutrustning eller laboratorieanalys. Det är viktigt att notera att ett positivt snabbtest inte nödvändigtvis indikerar en aktiv infektion eftersom det kan ta flera veckor för H. pylori-antigen att försvinna helt efter att en infektion har behandlats.

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top