Spirometer, PEF – FEV1

Denna enkla Spirometer mäter ”Topp” och ”Flöde”, PEF och FEV1, med mycket hög noggrannhet. Mätningen utförs genom att mäta lufttryck, vilket betyder att den inte har några rörliga delar.

Ytterligare information

PEF

PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut

FEV1

Forcerad utandning (i liter) på en sekund.

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top