Simple Simon® PT [ZAF-101] – patientnära PK INR enligt Owrens metod utförd i rumstemperatur

Simple Simon® PT mäter protrombinkomplex (PK) i INR.

Simple Simon® PT (SSPT) är avsedd för patientnära analys av protrombintid uttryckt i INR (PT-INR). Analyten kallas även protrombinkomplexaktivitet (PK) eller vävnadsfaktorinducerad koagulationstid. SSPT är ämnad för mindre laboratorier vid sjukhus, vårdcentraler, läkarstationer och läkarkontor. Produkten kan innehålla ZAF-103 MixxoCap® och har IT-stöd när produkten används med ZAF-552 Zafena POC-Workstation och ZAF-550 Connector.

Konceptet Simple Simon® är för patientnära, våtkemisk laboratoriediagnostik. Simple Simon® är ”allt-i-ett”. Reagenser, kalibrerad läsare (mätenhet) och övrigt är i samma produkt. Reagenser och annat har samma lotnummer och samma utgångsdatum som läsaren. Tillsammans med varje reagenslot kommer en fabrikskontrollerad, kalibrerad, ”klar att använda”, läsare.

Det här är Zafenas patenterade SimpleSimon. Simon används idag på AK-motagningar och vårdcentraler runt om i landet….

Publicerat av Zafena Onsdag 18 november 2015

 SSPT Handout Sv nov-11

För mer information kontakta fredrik.wells@zafena.se

Worldwide delivery 

Tekniska data: Simple Simon® PT

Produkt: ZAF-101

Mätområde: 0.7- 10 INR

Mättid: ca 1min vid INR 2.5

Prov: 10µL blod eller plasma

Tar liten plats: 15*10cm

Detektor: dubbla optiska ljusgångar

Störs av lupus-antikroppar: Nej, som annan Owren

EVF kompensation: Ja

Uppvärmingstid: Ingen

Strömtillförsel: Batteri/USB

LIS/HIS uppkopplingsbar: Ja, via Zafena Simple Simon Plus skärm ZAF-552

Produktdokument

 Information om USB & batterivarnarfunktionen på Simple Simon® PT.

Bruksanvisning SSPT S182L pip

 Bruksanvisning SSPT S182LX-1

 Bruksanvisning SSPT T032L pip

 Bruksanvisning SSPT T032LX-1

IFU SSPT S182Lx eng rev2

IFU SSPT T032Lx eng rev2

 Säkerhetsdatablad N273M N223N Simple Simon® PT

 SSPT Snabbguide procedur MX

 SSPT Snabbguide reagens

 SSPT Snabbguide ZAP

Oberoende utvärderingar

 SKUP/2011/84* Simple Simon PT och MixxoCap : Sammanfattning

 SKUP/2011/84* Simple Simon PT och MixxoCap : Fullständig rapport

 SKUP/2007/57* Simple Simon PT : Sammanfattning

 SKUP/2007/57* Simple Simon PT : Fullständig rapport

Tidningsartiklar och publikationer

NyTeknik, 2005: Blodets tjocklek kan mätas på minuten

Vinnova 2007: IT FÖR SJUKVÅRD I HEMMET – PROJEKTKATALOG IT-stöd vid sjukvårdskontrollerad övervakning av blodförtunning med PT analys i hemmiljö

Clinical Chemistry clinchem.2010.146233 : Discrepancies in International Normalized Ratio Results between Instruments

Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 29, 2017 : Nya orala antikoagulantia – interferenser kan orsaka felaktiga resultat i koagulationsutredningar NOAC

#ZafenaMuseum – ”De första tre åren 2003-2006” – Här är Zafenas samling av de första Simple Simon PT prototyperna från ide till rutinmässig användning.

Publicerat av Zafena Onsdag 24 augusti 2016

Artikelnr: ZAF-101 Kategorier: ,

Du kanske också gillar …

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top