Zafena AB.

MixxoCap®

För mer information kontakta fredrik.wells@zafena.se
Worldwide delivery 

MixxoCap® är en patentsökt Zafena-produkt som är avsedd att underlätta kapillärprovtagning i samband med PK-analysering med Simple Simon® PT.MixxoCap® möjliggör;
1) exakt blodprovsmängd, 2) precis överföring av blodprov till reaktionsrör i Simple Simon® PTläsare, och 3) effektiv blandning av blodprov och reagens.

MixxoCap® är en engångs plastkapillär för enkel och säker provtagning och hantering av blod och andra biologiska vätskor.

MixxoCap® består av tre delar;
• “hatt” av gummi
• “kropp” av klarplast
•  kapillär av klarplast
Kroppen och kapillären levereras som sammanfogade enheter och är avsedda för engångsbruk. Hatten levereras separat, är avsedd flergågnsbruk. Två stycken hattar medföljer varje påse om 100 stycken sammanfogade kapillärenheter. I samband med användning så sammanfogas den nedre delen av hatten med kroppen genom att föra ned den smalare/tunnare delen av hatten i toppen av kroppen och fästa den genom en försiktig vridning mot försänkningen i kroppen.
 MixxoCap® procedurbeskrivning

Back to Top