Zafena AB.

Simple Simon® PT

För mer information kontakta fredrik.wells@zafena.se
Worldwide delivery 

Mäter protrombinkomplex (PK) i INR.
Produktdokument
Simple Simon® PT (SSPT) är avsedd för patientnära analys av protrombintid uttryckt i INR (PT-INR). Analyten kallas även protrombinkomplexaktivitet (PK) eller vävnadsfaktorinducerad koagulationstid. SSPT är ämnad för mindre laboratorier vid sjukhus, vårdcentraler, läkarstationer och läkarkontor.
Produkten kan innehålla ZAF-103 MixxoCap® och användas med ZAF-552 Zafena Plus Skärm och ZAF-550 Connector.
Tekniska data: Simple Simon® PT
Produkt: ZAF-101
Mätområde: 0.7- 8 INR
Mättid: ca 1min vid INR 2.5
Prov: 10µL blod eller plasma
Tar liten plats: 15*10cm
Detektor: dubbla optiska ljusgångar
Störs av lupus-antikroppar: Nej, som annan Owren
EVF kompensation: Ja
Uppvärmingstid: Ingen
Strömtillförsel: Batteri/USB
LIS/HIS uppkopplingsbar: Ja, via Zafena Simple Simon Plus skärm ZAF-552

 Information om USB & batterivarnarfunktionen på Simple Simon® PT.
 Säkerhetsdatablad N273M N223N Simple Simon® PT

 Bruksanvisning SSPT N223M
 Bruksanvisning SSPT N223MX
 SSPT Snabbguide procedur MX
 SSPT Snabbguide reagens
 SSPT Snabbguide ZAP

Konceptet Simple Simon® är för patientnära, våtkemisk laboratoriediagnostik. Simple Simon® är “allt-i-ett”. Reagenser, kalibrerad läsare (mätenhet) och övrigt är i samma produkt. Reagenser och annat har samma lotnummer och samma utgångsdatum som läsaren. Tillsammans med varje reagenslot kommer en fabrikskontrollerad, kalibrerad, “klar att använda”, läsare.
 SSPT Handout Sv nov-11

Oberoende utvärderingar
 SKUP/2011/84* Simple Simon PT och MixxoCap : Sammanfattning
 SKUP/2011/84* Simple Simon PT och MixxoCap : Fullständig rapport
 Discrepancies in International Normalized Ratio Results between Instruments : Clinical Chemistry clinchem.2010.146233
 SKUP/2007/57* Simple Simon PT : Sammanfattning
 SKUP/2007/57* Simple Simon PT : Fullständig rapport
Tidningsartiklar och publikationer

Back to Top