ZAFENA AB: är ett företag verksamt inom medicinsk laboratoriediagnostik. Zafena producerar och tillverkar utrustning för patientnära analyser inom valda nischer. Våra kunder är landsting, vårdcentraler, privata vårdföretag och återförsäljarorganisationer. Vår verksamhet präglas av noggrannhet, precision och höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och trovärdighet. Våra riktlinjer är långsiktig hållbar affärsutveckling kombinerat med högt ställda mål på etik och integritet.
Läs mer

Simple Simon® PT – (SSPT) är avsedd för patientnära analys av protrombintid uttryckt i INR (PT-INR). Läs mer
Simple Simon® PT Plus – (SSPT) är avsedd för patientnära analys av protrombintid uttryckt i INR (PT-INR). med en Plus-skärm och en streckkods läsare.  Läs mer


MixxoCap® 100st Zafenas engångspipett – Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen). Läs mer
Reagent and Buffer – 200 test Reagensvätska – Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen).  Läs mer

ZAP – Zafena Abnormal Plasma – Kontrollplasma – Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen) Läs mer
Pipettspettsar – 425st  Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen)  Läs mer

Pipettspettsar – 30st – Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen) Läs mer
Reagensrör – 400st  Tillbehör till Simple Simon PT (även Plus modellen) Läs mer


Simple Simon® UA Plus Zafenas urinläsare, en Plus-skärm och en streckkods läsare Läs mer
CYBOW 8SG – Glukos, Ketoner, S.G, Blod, pH, Protein, Nitrit, Leukocyter. Testremsa för analys av urin – Tillbehör till Simple Simon UA Plus.  Läs mer


CYBOW 11 – Urobilinogen, Glukos, Bilirubin, Ketoner, S.G, Blod, pH, Protein, Nitrit, Leukocyter, Askorbinsyra. Test remsa för analys av urin – Tillbehör till Simple Simon UA Plus. Läs mer
CYBOW 2AC Microalbumin, Kreatinin – Ratio. – Tillbehör till Simple Simon UA Plus. Läs mer


 Besöksadress: ZAFENA AB ®, Norrbygatan 1, 590 31 Borensberg, SWEDEN  | Phone: +46 141 405 20 Fax: +46 141 405 08

Back to Top