ZAFENA AB: är ett företag verksamt inom medicinsk laboratoriediagnostik. Zafena producerar, tillverkar och importerar utrustning för patientnära analyser. Våra kunder är landsting, vårdcentraler, privata vårdföretag och återförsäljarorganisationer. Vårt mål är att korta arbetsflöden i vården genom digitalisering. Verksamheten präglas av noggrannhet, precision och höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och trovärdighet. Riktlinjer är långsiktig hållbar affärsutveckling kombinerat med högt ställda mål på etik och integritet.
Läs mer
[/responsive]

 Besöksadress: ZAFENA AB ®, Norrbygatan 1, 590 31 Borensberg, SWEDEN  | Phone: +46 141 405 20 Fax: +46 141 405 08

Back to Top