Zafena Connector ansluter POCT/PNA instrument till LIS/HIS

EnglishSvenska
ZAFENA AB, Norrbygatan 1, 590 31 Borensberg
Tel: 0141 40520 Fax: 0141 40508

Zafena Connector instrument

Zafena Connector är ett modulärt POC-instrument som fungerar väl i laboatoriemedicinsk produktion oberoende av vilket HIS och LIS som är i drift. Zafena Connector tillfogar, bearbetar, lagrar och kommunicerar analytiska data på ett effektivt, flexibelt och ekonomiskt vis.

Zafena Connectorn fungerar med moduler för INR, APTT och D-dimer, och med moduler för Hb, sänka, CRP, urinstickor m.m. Fyra moduler kan anslutas till varje Connector, fyra olika för effektiv möblering av laboratoriet, eller fyra lika för hög kapacitet. Detta har vittgående, mycket positiva ekonomiska konsekvenser.

Nöjda primärvårdsenheter, som vårdcentraler, finns redan många.

Connector-instrumentet i sig består av datorenhet, miniskärm och barkodläsare. Connector arbetar med standardprotokoll som ger enkel och smidig uppkoppling.

Publikationer


Sidan senast ändrad 2015-05-26 15:31