Zafena AB.

Simple Simon® UA Plus

För mer information kontakta fredrik.wells@zafena.se
Worldwide delivery 

Zafena Connector instrument
Zafena Connector är ett modulärt POC-instrument som fungerar väl i laboatoriemedicinsk produktion oberoende av vilket HIS och LIS som är i drift. Zafena Connector tillfogar, bearbetar, lagrar och kommunicerar analytiska data på ett effektivt, flexibelt och ekonomiskt vis.
Zafena Connectorn fungerar med moduler för INR, APTT och D-dimer, och med moduler för Hb, sänka, CRP, urinstickor m.m. Fyra moduler kan anslutas till varje Connector, fyra olika för effektiv möblering av laboratoriet, eller fyra lika för hög kapacitet. Detta har vittgående, mycket positiva ekonomiska konsekvenser.
Nöjda primärvårdsenheter, som vårdcentraler, finns redan många.
Connector-instrumentet i sig består av datorenhet, miniskärm och barkodläsare. Connector arbetar med standardprotokoll som ger enkel och smidig uppkoppling.
Publikationer

 Snabb installationsguide 2017 06 21
 Urinsticka Plus Hand-out Sv 2017 01 18

 

Produkten innehåller en ZAF-130-1 Simple Simon UA mätmodul och en ZAF-552 Simple Simon Plus Skärm.

Back to Top