Diaquick FOB, snabbtest för påvisning av humant hemoglobin i feces

  • Användarvänlig

  • Resultat efter 5 minuter

  • CE-märkt

  • Produktnummer:

  • Antal test: 25

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Diaquick FOB-test ar en visuell immunokromatografisk snabbtest for kvalitativ påvisning av humant hemoglobin i feces.Testen är ett hjälpmedel vid diagnostisering av sjukdom i nedre gastrointestinala (GI) området.

En enkel test, både att ta och analysera och som inte kräver diet-restriktioner for patienten.

Diaquick FOB test ar hygienisk och luktfri med hög sensitivitet och specificitet.

Fecesfångare underlättar provtagningen.

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top