Distriktsveterinärerna direktupphandlar POC-Workstation

Distriktsveterinärerna och Jordbruksverket direktupphandlar Zafena POC-Workstation

Zafena POC-Workstation digitaliserar all analysutrustning för vidare kommunikation av provsvar till det molnbaserade journalsystemet LINK.
Detta ger en mycket stor effektivisering av arbetsflödet vilket sparar många arbetstimmar i veckan, samt eliminerar felskrivningar.

QG SSPlus VET generell mot LINK SE 20210726