MixxoCap® engångs plastkapillär för enkel och säker provtagning och hantering av blod och andra biologiska vätskor

EnglishSvenska
ZAFENA AB, Norrbygatan 1, 590 31 Borensberg
Tel: 0141 40520 Fax: 0141 40508

MixxoCap®

MixxoCap® är en patentsökt Zafena-produkt som är avsedd att underlätta kapillärprovtagning i samband med PK-analysering med Simple Simon® PT. MixxoCap® möjliggör;
1) exakt blodprovsmängd, 2) precis överföring av blodprov till reaktionsrör i Simple Simon® PT läsare, och 3) effektiv blandning av blodprov och reagens.

MixxoCap® är en engångs plastkapillär för enkel och säker provtagning och hantering av blod och andra biologiska vätskor.


MixxoCap® - "lätt att använda"

Produktdokument

Sidan senast ändrad 2011-11-29 16:14