EnglishSvenska
ZAFENA AB, Norrbygatan 1, 590 31 Borensberg
Tel: 0141 40520 Fax: 0141 40508

Välkommen till ZAFENA AB

ZAFENA är ett företag inom medicinsk laboratoriediagnostik.

Våra produkter

ZAF-101 Simple Simon® PT

Simple Simon® PT (SSPT) är avsedd för patientnära blodanalys av protrombintid uttryckt i INR (PT-INR). SSPT passar sjukhus, vårdcentraler, läkarstationer och läkarkontor. Blod från fingerstick är skonsamt att analysera men citratblod från rör och citratplasma, inklusive kontroller, går också bra. Resultaten stämmer väl överens med nordiska sjukhus och störs inte av lupus-antikroppar, samma som andra INR-metoder av Owren-typ.


ZAF-103 MixxoCap®

MixxoCap® är en patentsökt Zafena-produkt som är avsedd att underlätta kapillärprovtagning i samband med PT-analysering med Simple Simon® PT. Mixxocap möjliggör;
1) exakt blodprovsmängd, 2) precis överföring av blodprov till reaktionsrör i Simple Simon® PT läsare, och 3) effektiv blandning av blodprov och reagens.

ZAF-550 Connector®

Zafena Connector® är ett modulärt POC-instrument som pålitligt och ekonomiskt kopplar upp mot sjukvårdens informationssystem (LIS/HIS). Mätmoduler, enklare instrument, olika eller flera av samma, ansluts för optimal bekvämlighet eller kapacitet. Connector-instrumentet mottar och bearbetar mätdata, tillfogar supplementär information, dokumenterar och kommunicerar. Kommunikationen sker med standardprotokoll för enkel och smidig uppkoppling. Möjliga mätmoduler är Zafenas för INR, D-dimer, APTT och andras för Hb, CRP, sänka, urinsticka m.m.

Sidan senast ändrad 2015-12-14 16:34