OnSite Covid-19 IgG/IgM Rapid test, för att påvisa antikroppar vid SARS-CoV-2 : Sverige

OnSite Covid-19 är ett antikropps snabbtest för detektion av antikroppar mot SARS-CoV-2 .

• Hög känslighet för antikroppar IgG och / eller IgM
• Testet rekommenderas för att se om patienten har genomgått COVID-19.

Testet enbart kan inte användas för att utesluta infektion. Ett negativt test behöver inte betyda att du inte är smittad. Detta beror på att inga antikroppar har bildats tidigt i processen.

• Testet ska göras tidigast 14 dagar efter symtom.
• Användarvänligt test endast för vårdpersonal.
Provmaterial: fingerprick, venprov (EDTA och citrat) eller serum / plasma.
• Kitstorlek: 30 st test

Testet har utvärderats av Noklus i April 2020 och i Juni 2020 med goda resultat.

För beställning av OnSite Covid-19 IgG/IgM Rapid test kontakta Zafena AS i Norge eller Zafena AB i Sverige.

Kategori:

Sök i alla dokument på hemsidan:

Språk:

Back to Top