Region Östergötland väljer HbA1C från Zafena

Region Östergötland väljer Zafena i upphandling om HbA1C. I detta fall kunde Zafena erbjuda Quo-test, en riktigt bra och snabb mätare från EKF, tillsammans med Zafena POC-Workstation för IT-support och uppkoppling. Inte nog med att den nya mätaren tar upp mindre plats, den är tystare och den är hela 3 minuter snabbare än regionens tidigare HbA1C system.

Quo-test med POC-Workstation