Zafena AB.

CYBOW 2AC

För mer information kontakta fredrik.wells@zafena.se
Worldwide delivery 

Microalbumin, Kreatinin – Ratio
Testremsa för analys av urin – Tillbehör till Simple Simon UA Plus

2.6.0.0

Description

CYBOW 2AC
Reagensfält: Microalbumin, Kreatinin
Antal test per förpackning: 50
Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdag i obruten förpackning i rumstemperatur.
Hållbarhet: 6 månader i rumstemperatur efter att förpackningen brutits.
2.6.0.0
2.6.0.0
Back to Top