Zafena AB.

CYBOW 2AC

For more information contact: fredrik.wells@zafena.se

Worldwide delivery 

2.6.0.0
2.6.0.0

Description

CYBOW 2AC – Microalbumin Kreatinin ratio
Antal testremsor per förpackning: 50
Hållbarhet oöppnad förpackning: 2 år från tillverkningsdag.
Hållbarhet öppnad förpackning: 6 månader.
2.6.0.0
Back to Top