Kampanj 2021: Veterinärmottagning – Laboratoriesvar direkt in i patientens journal, sparar värdefull personaltid.

“Jag sparar minst 30 minuter varje dag, när jag slipper skriva in analysresultaten” – berättas från en veterinärklinik i södra Sverige.

Med Zafena Point of care Workstation (POC-Workstation)
kopplas all analysutrustning, som kan ge ifrån sig sitt svar digitalt,
direkt mot patientens journal. Som operatör jobbar du vidare som
vanligt med den utrustning du är van vid, men resultaten skickas
automatiskt och strukturerat in i journalsystemet tillsammans med
referensvärden och notifikationer.

“Alla borde ha en sådan här makalös manick” – säger Kerstin i Örnsköldsvik.

Manuell inmatning av analysresultat upptar mycket tid
och energi, samt leder ofta till oönskade felskrivningar.

Ägna istället tiden på fler patienter eller ett luftigare schema.
Data som skickas strukturerat blir sökbar i journalsystemet, vilket
öppnar för grafer och patientens tendens över tid.

Zafenas POC-Workstation är en paketlösning, där allt som behövs för digital överföring följer med i priset.
Installation och utbildning sker på plats och ingår i priset.
Varje analysinstrument märks med ett instrument-ID, i form av en
streckkod som identifierar instrument-individen för spårbarhet och dataöverföring.
Provtagning börjar som vanligt med en journalanteckning. Varje anteckning genererar ett
Provtagnings- eller Laboratorie-ID som ska kopplas med analysresultatet för att hamna under rätt journalanteckning.

Arbetsflöde:

  1. Använd streckkodsläsaren, ansluten till POC-Workstation för att skanna streckkoden på valfritt instrument.
  2. Skanna sedan det provtagnings-ID som genererats av journalsystemet (det går även att skriva in provtagnings-ID och utför analys som vanligt.
  3. När analysen är klar skickas resultaten till POC-Workstation,
    sedan vidare till journalsystemet och patientens journalanteckning kopplad till provtagnings-ID.
  • Alla instrument som är anslutna till POC-Workstation kan utföra analys samtidigt för att optimera arbetsflödet.

Krav för en installation

  • platsen har tillgång till ett strömuttag
  • tillgång till internet via trådbundet eller trådlöst nätverk.

Att komma igång med digitalisering

Zafena har samarbete med flera tillverkare av journalsystem, samt de
flesta distributörer och tillverkare av analysutrustning. Zafena integrerar
löpande nya instrument, vilket också görs ute på plats under installation hos
kund. Detta gör att Zafena kan digitalisera hela din instrumentpark, från
olika leverantörer och tillverkare, mot en och samma journalsystem.
POC-Workstation är inte låst vid något speciellt journalsystem eller
kommunikationsprotokoll, så du som kund är fri att byta när och hur du vill.
Faktureringen sker först när vi är överens om att du är nöjd med funktionaliteten.

Årsvis, från och med år två tillkommer 3000 SEK per arbetsstation i avgift för support och service.
I support och service ingår allt som behövs för att upprätthålla funktionalitet.
Steg 1. Kontakta Zafena för att boka installation och utbildning.
order@zafena.se
072-8894880
Steg 2. Installation på plats. Integration med journalsystem. Integration av ny analysutrustning. Utbildning av berörd personal.

Varje POC-Workstation kan hantera 3 samtidigt anslutna instrument och
förslagsvis börjar man sin digitalisering med den utrustning som genererar flest analyssvar.
Behöver ni fler än en arbetsstation, med anledning av att ni har fler än tre tillkopplingar eller att instrumenten står
utspridda på fler platser i lokalerna, så tillkommer SEK 15000 per extra arbetsstation.

Erbjudande (Gäller hela 2021):

1st Zafena POC-Workstation
Specialkablar och anslutning av
analysutrustning
Integration med befintligt journalsystem
Resa till, samt utbildning på plats
Första årets support och service
SEK 29’900
(moms tillkommer)
Löpande f.o.m. år två; 3000 SEK / år för support och service

VET Generell SE POC-Workstation 20210601.pdf

You may also like…

Search in all documents on the webpage:

Language:

Back to Top